Ingat.

'Biar lambat asal selamat' Ingatlah orang tersayang. Bernilainya nyawa tiada galang gantinya.